Oszczędność a ekologia

Biorąc pod uwagę zarówno oszczędność, jak i ekologiczne rozwiązania musimy wziąć pod uwagę koszty instalacji ekologicznych zastosowań. Należy w tym przypadku patrzeć przyszłościowo, gdyż z czasem stosowania ekologicznych metod grzewczych poniesione koszty zwrócą się nam, gdyż paliwa ekologiczne są stosunkowo tańsze o stale drożejących kopalnych paliw, które są wyczerpywanym zasobem. Jeśli nie można sobie pozwolić na pełną instalację to warto wykorzystać ekologiczne metody, jako sposób dogrzewania. Instalacja nie wielkiej powierzchni kolektorów słonecznych nie jest, aż tak kosztowna jak do pełnego ogrzania domu.

Celem Unii Europejskiej jest, aby w Polsce do roku 2012, aż 20% zużywanej energii pochodziło z alternatywnych źródeł. W naszym kraju najczęściej wykorzystuje się wodę, jako źródło energii, na drugim miejscu są rośliny energetyczne, torf, które się przetwarza na energię. Mamy możliwości korzystania z energii słonecznej oraz siły wiatru, lecz te zastosowania jeszcze nie są na odpowiednim poziomie rozwoju i zastosowania w naszym kraju. Naukowcy zdecydowanie stawiają na budowę biogazowi i wykorzystanie odpadów rolniczych, ale ich stanowisko w tej sprawie nie wystarczy. Potrzebna jest tu ogólna świadomość społeczeństwa i przyszłościowe spojrzenie zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.