Zabezpieczenia w promiennikach elektrycznych i nagrzewnicach

Każde urządzenie elektryczne oczywiście powinno być wyposażone w różnego rodzaju czujniki, ostrzegające nas przed jego awarią. Powinniśmy pamiętać, iż nawet najbardziej doskonały sprzęt kiedyś może się zwyczajnie popsuć. Dlatego takie urządzenia grzewcze jak promienniki elektryczne czy nagrzewnice gazowe coraz częściej wyposaża się w specjalne czujniki kontrolujące ich pracę.

W przypadku promienników elektrycznych często mamy do czynienia z wykorzystaniem kart GSM. Za ich pomocą zbiera się wszystkie informacje o pracy promienników elektrycznych. Z kartą GSM sprzężony jest zazwyczaj również system ostrzegania przez gwałtownym wzrostem lub spadkiem temperatury albo innymi nieprawidłowościami w pracy urządzenia.

Z kolei nagrzewnice gazowe najczęściej wyposażane są w termostaty bezpieczeństwa. Termostat przede wszystkim kontroluje temperaturę - zarówno tę panującą wewnątrz samej nagrzewnicy jak i w pomieszczeniu. Jeśli jest zbyt wysoka lub zbyt niska, samodzielnie stara się naprawić błąd lub informuje o tym użytkownika. Na przykład w razie zbyt wysokiej temperatury wewnątrz nagrzewnicy, termostat powoduje samoczynne wyłączenie urządzenia.